Nacionlana organizacija za rijetke bolesti Crne Gore na regionalnom skupu “Patients advocasy”

Nacionlana organizacija za rijetke bolesti Crne Gore učestvovala je na regionalnom skupu “Patients advocasy”, u hotelu Podgorica, 30. maja 2018. godine  u organizaciji Udruženja multiple skleroze Crne Gore. Ovaj skup imao je za cilj približiti prava pacijenata pred institucijama države.

 

Ujedno ovo je bila prilika da se obilježi i Svjetski dan Multiple skleroze, koji se zvanično obilježen posljednje srijede u maju mjesecu, čime se postiže osvješćivanje javnosti na globalnom nivou o ovom autoimunom oboljenju.

U ime naše organizacije skupu su prisutvovale Nataša Bulatović, izvršna direktorka
organizacije i Radmila Bajagić, pravnica organizacije.

Poslednje aktivnosti