DJELATNOSTI UDRUŽENJA

Djelatnosti udruženja: usmjerene su na ostvarenje programskih ciljeva sveukupnim djelovanjem u javnom životu na integraciji, usaglašavanju i pospešivanju rada svih sektora u društvu na prevenciji, dijagnostici, tretmanu i socijalnoj integraciji, podršci pacijenata sa rijetkim bolestima i njihovih porodica a sprovodi se u devet strateških oblasti i to:

–     kontinuirana edukacija stručnjaka za sveobuhvatan pristup rijetkim bolestima;

–    edukacija oboljelih i umrežavanje grupa pacijenata da dijele iskustvo i najbolje prakse;

–     podizanje nivoa javne svesti, kod domaćih i međunarodnih institucija;

–  uticaj na razvoj javno zdravstvene politike u prevenciji i ranom otkrivanju rijetkih bolesti;

–     prevencija, rano otkrivanje i liječenje rijetkih bolesti;

–     doprinos razvoju integrativne zdravstvene zaštite;

–  angažovanje i rad na poboljšanju kvaliteta života kroz podršku pacijetu, socijalnu zaštitu i obrazovne službe;

–    doprinos promovisanju naučnih i kliničkih istraživanja u oblasti rijetkih bolesti.

naš tim

 • dipl. biolog Nataša Kovačević
  dipl. biolog Nataša Kovačević Izvršna direktorka
 • Radmila Bajagić
  Radmila Bajagić Pravnica udruženja
 • Andrijana Nikolić
  Andrijana Nikolić Osnivač organizacije
 • Ivona Vuković
  Ivona Vuković PR

Pridruži nam se!