Okrugli sto na temu “Unaprijeđenje turističke ponude i sadržaja lica sa invaliditetom”

Predsjednica Nacionalna organizacija za rijetke bolesti Crne Gore Nataša Bulatović, bila je jedna od učesnika okruglog stola za predstavnike organizacija za zaštitu lica sa invaliditetom, na temu “Unaprijeđenje turističke ponude i sadržaja lica sa invaliditetom”, koji je organizovan 13. februara 2019. godine u Podgorici.
Ovaj okrugli sto prva je aktivnost u okviru projekta “Turizam za sve”, organizovan od strane NVO “Ekvivalent”, koji sprovode zajedno sa Asocijacijom speleoloških društava Crne Gore (ASDCG) i GEO-EKO MONTENEGRO, dok je finansiski podržan od Ministarsvom za ljudska i manjinska prava.
“Cilj ovog projekta je da doprinese poštovanju ljudskih prava i jednakosti osoba sa invaliditetom. Pomenuta aktivnost se organizuje da bi se unaprijedila turistička ponuda licima s invaliditetom, kao i da bi se ukazalo na značaj pristupačnosti turističke ponude i sadržaja”, naveli su organizatori.

Poslednje aktivnosti