NORBCG na sastanku “Zajedno za bezbjednost primjene ljekova”

Predsjednica Nacionalne organizacije za rijetke bolesti Crne Gore, Nataša Bulatović prisustvovala je sastanku na temu “Zajedno za bezbjednu primjenu ljekova“, koji jn održao u četvrtak, 4. novembra 2021. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama Instituta za ljekove i medicinska sredstva (CInMED). Sastanak  je namijenjen udruženjima zdravstvenih radnika i pacijenata u Crnoj Gori, osobama zaduženim za komunikaciju u zdravstvu, kao i predstavnicima medijskih kuća.

Na ovom sastanku učesnici su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa načinima prijavljivanja sumnji na neželjene reakcije na lijek, otkriju što se događa sa primljenom prijavom, te saznaju kako zdravstveni radnici i pacijenti mogu uticati na bezbjednost primjene ljekova.
Pomenuti skup imao je za cilj promovisanje značaja kontinuiranog praćenja bezbjednosti primjene ljekova u Crnoj Gori, te unapređenje znanja zdravstvenih radnika i pacijenata kao ključnih učesnika u sistemu farmakovigilance i značaja njihove saradnje sa CInMED.
Sastanak je održan u toku u nedjelje globalne kampanje posvećene prijavljivanju neželjenih reakcija na ljekove #MedSafetyWeek, koju organizuje Uppsala Monitoring Centre (UMC) u saradnji sa regulatornim agencijama za ljekove širom svijeta.
Na sastanku su govoriti ekperti CInMED i HALMED – mr pharm. spec. Maja Stanković i mr pharm. Veselinka Vukićević iz Odjeljenja za farmakovigilancu CInMED te dr sci. Nikica Mirošević Skvrce i mr ph. Morana Pavičić iz Odjeljenja za farmakovigilancu Agencije za ljekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske (HALMED).
Skup je održan u sklopu  EU Twinning projekta „Podrška Institutu za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMED)“, koji se sprovodi u saradnji s HALMED-om, a finansiran je, odnosno kofinansiran, od strane Evropske unije i Crne Gore.
Poslednje aktivnosti