Obilježen Svjetski dan borbe protiv artritisa

U organizaciji Udruženja za pomoć oboljelim od reumatskih bolesti obilježen je 12. oktobar Svjetski dan borbe protiv artritisa, na trgu Republike u Podgorici. U ime Nacionalne organizacije za rijetke bolesti Crne Gore događaju je prisutvovala izvršna direktorka Nataša Bulatović.

Artritis doslovno znači „upalu zglobova“, ali se koristi kao skupni naziv za složenu porodicu mišićnih poremećaja koji uključuju više od 100 različitih bolesti ili stanja.

Jedna od najvećih zabluda u vezi sa reumom jeste da je to samo jedna bolest. Reuma je pojam koji označava veliki broj različitih oboljenja.

Reumatske i mišićno-koštane bolesti pogađaju jednu četvrtinu svih stanovništva u Evropi – više od 120 miliona ljudi. Postoji oko 170 razlicitih reumatskih bolesti. Podjednake su kod muškaraca i žena, svih godina, uključujući i djecu i bebe. Međutim, neke reumatske bolesti su mnogo češće u određenoj populaciji. Reumatske bolesti su najveći uzrok bolovanja i ranog penzionisanja i predstavljaju najskuplje bolesti u zdravstvenom i društveno-ekonomskom sistemu.

Reumatizam je grupa različitih oboljenja koja se po nastanku mogu podijeliti na zapaljenske, nezapaljenske i degenerativna. Tim tegobama su uglavnom zahvaćeni svi zglobovi, pokretni ili nepokretni, vezivno mišićno tkivo, pa i koža, a kao hronična bolest je izuzetno česta kod starih ljudi. Reumatska oboljenja mogu da budu toliko teška, da izazovu deformisanje zgloba ili kosti i da pacijent postane skoro nepokretan.

Poslednje aktivnosti