Povodom Dana rijetkih bolesti poslata podrška iz glavnog grada Crne Gore

Međunarodni dan rijetkih bolesti obilježava se šesnaestu godinu za redom poslednjeg dana februara. Procenjuje se da je oko 300 miliona oboljelih od rijetkih bolesti širom svijeta. Ovaj dan ustanovila je Evropska organizacija za rijetke bolesti u cilju podizanja svijesti o rijetkim bolestima o problemima i preprekama na koje nailaze svi oni koji žive sa rijetkim bolestima, ali i o mogućnostima da uz potrebnu zdravstvenu i socijalnu podršku žive kvalitetnim i sadržajnim životom.

Već tri godine za redom veliku zahvalnost dugujemo Glavnom gradu Podgorica i gradskom preduzeću Komunalne usluge d.o.o. Podgorica, koji su paljenjem dekorativnog osvjetljenja na mostu Milenijumu podržali svjetski talas osvjetljavanja građevina u sklopu obiljžavanja Međunarodnog dana rijetkih bolesti.

Ovaj trend je nastao 2019. godine kada je Empire State Building u Njujorku bio obasjan u bojama Dana rijetkih bolesti zahvaljujući radu RocketPharme.

Poslednje aktivnosti