Prijavi se za učešće u psihološkim radionicama u ogranizaciji Nacionalne organizacije za rijetke bolesti

Dragi prijatelji,

U saradnji sa kompaniom “Roche”, već drugi put počinju sa radom psihološke radionice, te ovim putem pozivamo sve članove naše organizacije kao i članove njihovih porodica, da se prijave. Korisnici će imati priliku da izaberu da li hoće da pohađaju individiualne seanse ili radionice.  Isto tako ukoliko poznajete nekoga ko živi sa nekom od rijetkih bolesti, a nije sa nama stupio u kontakt do sad, ovo je idealna prilika da nas kontaktiraju. Rok za prijavu je 30.mart.

U nastavku se nalzi link za na kojem možete se prijaviti, a mi ćemo vas u kontaktirati o terminima radionica/seansi.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=d4esGHFTjkqjst-QGMbcLx8zDdXZ9z1Cr-R9uOjvLshUM1FQSk5SUFhUQVBFWVBQRzU4SktDVVJDVC4u
Poslednje aktivnosti