Bulatović izabrana za članicu Nacionalnog Savjeta za rijetke bolesti Crne Gore

In Aktivnosti

Nataša Bulatović, predsjednica Nacionalna organizacija za rijetke bolesti Crne Gore, izabrana je za članicu Nacionalnog Savjeta za rijetke bolesti Crne Gore.

Nacionalni savjet za rijetke bolesti formiran je unutar Ministarstva zdravlja sa zadatkom
da vrši koordinaciju svih aktivnosti na polju ukupnog tretmana rijetkih bolesti i vrši nadzor i
evaluaciju implementacije Strategije i Akcionog plana za period 2013 – 2020. godine.

Zadatak Nacionalnog savjeta za rijetke bolesti je donošenje poslovnik o radu, baziran na prioritetima i programskim aktivnostima koje
su definisane Nacionalnom strategijom za rijetke bolesti u Crnoj Gori, donošenje godišnjeg program rada, zasijeda najmanje jednom mjesečno i podnosi Vladi godišnji izvještaj o radu.

Vjerujemo da će svojim angažmanom doprinijeti unapređenju stanja u oblasti rijetkih bolesti u Crnoj Gori, što je naš višegodišnji cilj.

Poslednje aktivnosti