Obilježen Međunarodnog dana osoba sa Cističnom fibrozom

Nacionalna organizacija za rijetke bolesti Crne Gore ove godine ima je čast da prisustvuke događajima povodom obilježavanju Međunarodnog dana osoba sa cističnom fibrozom u organizaciji Udruženja za pomoć i podršku oboljelim od CF Crne Gore.

Prvog dana 20. novembra u 10:35h Srednjoj građevinsko-geodetskoj školi “Inž. Marko Radović” održan javni čas povodom ovog dana. Dok su 21. novembra u 12h u TC Delta u Podgorici, podijeljeni flajera i simboličnih 65 ruža građanima kako bi podigli svijest o postojanju ove teške multisistemske genetske bolesti, a ujedno i najčešće rijetke bolesti. Ruže su dijelile i tri djevojčice oboljele od CF, uzrasta od 5, 10 i 16 godina.

Cistična fibroza je bolest, koja u većini evropskih populacija pogađa jedno od 2500 novorođenčadi. To praktično znači, da će se
od 10000 djece koja se godišnje rode četiri biti sa cističnom fibrozom. Cistična fibroza (CF) je nasljedna bolest od koje obolijevaju i
dječaci i djevojčice. Djeca se rađaju sa cističnom fibrozom i bolest se ne dobija tokom života. Cistična fibroza nije zarazna bolest i ne može se prenijeti sa jednog djeteta na drugo. Cistična fibroza napada više organa, ali najviše problema izaziva u: plućima, crijevima, jetri i pankreasu. Poneki oboljeli imaju više problema sa plućima, a drugi pak više sa organima za varenje ; svaki bolesnik je u tom pogledu jedinstven. Cistična fibroza ne utiče na inteligenciju djeteta. Za sada, jos uvijek ne postoji lijek za cističnu fibrozu.

Poslednje aktivnosti