Odžan vebinar na temu biomedicina kao sintagma kliničke i molekularne medicine na prelazu milenijuma

U amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, 23.oktobra 2020.godine, održan je vebinar, posvećen jubileju – 20. godina rada Centra za medicinsku genetiku i imunologiju, Kliničkog centra Crne Gore.

Tema naučnog skupa je bila „Biomedicina kao sintagma kliničke i molekularne medicine na prelazu milenijuma – 20 godina medicinske genetike i imunologije i 30 godina kliničke genetike u Crnoj Gori“. U ime Nacionalne organizacije za rijetke boesti vebinaru je online prisustvovala predsjednica Nacionalne organizacije za rijetke bolesti Crne Gore Nataša Bulatović.

Uvodnu besjedu imali su: akademik Goran Nikolić, predsjednik Odbora za medicinu CANU, prof. dr Marina Ratković, medicinska direktorica KCCG, i prof. dr Aneta Bošković, prodekanica za nauku Medicinskog fakulteta UCG

Ovaj međunarodni virtualni skup održan je sa učešćem istaknutih stučnjaka iz oblasti genomske medicine iz evropskih zemalja.

Izlaganje učesnika van Crne Gore je bilo onlajn, a učesnika iz Crne Gore uživo. Skupu je prisustvovalo oko tridesetak učesnika onlajn, a toliko je bilo i u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Ovo je bila prilika da se vide i čuju različiti aspekti i dostignuća u najznačajnijim oblastima biomedicine i njenog uticaja na medicinsku praksu i nauku, koju su prezentovati istaknuti stručnjaci iz oblasti biomedicine.

Predavanja iz Crne Gore su održali prof. dr Olivera Miljanović na temu: Translacija biomedicine u kliničku praksu i medicinu u Crnoj Gori, dr Tamara Jovićević na temu Imunološka dijagnostika u Crnoj Gori, dipl. biol. Slađana Teofilov na temu Medicinska genetika – 20 godina rada, dr Jelena Jovanović na temu 30 godina kliničke genetike u Crnoj Gori,

Na temu Genomska dijagnostika u identifikaciji rijetkih bolesti, govorio je profesor dr Borut Peterlin, Klinički institut za genomsku medicinu, Medicinski fakultet UKC Ljubljana.

Prof. dr Ivana Novaković sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu govorio je na temu Neurogenetičko testiranje u kliničkoj praksi – naša iskustva i saradnja sa Crnom Gorom.

Profesor dr Ivana Kavečan, sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, govorila je na temu Služba za medicinsku genetiku u Novom Sadu i retke bolesti.

Doprinos molekularne genetike dijagnostici i lečenju onkoloških pacijenata tema je na koju je govorio profesor dr Zvonko Magić, Akademija medicinskih nauka SLD Nacionalni Komitet za bioetiku UNESKO-ve komisije Srbije.

Na temu Funkcionalna translacijska istraživanja kompleksnih poligenskih bolesti – “from bench to bedside”, govorio je prof. dr Srđan Đurović, Odjeljenje za medicinsku genetiku, Ullevål Univerzitetski Klinički centar NORMENT center of excellence (Norwegian Centre for Mental Disorders Research)

Organizatori događaja su Medicinski fakultet UCG, Klinički centar i Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.

Poslednje aktivnosti