„(Ne) znam svoja prava – da li su i u kojoj mjeri pacijenti u Crnoj Gori upoznati sa svojim pravima?“

In Aktivnosti

U organizaciji Udruženja multiple skleroze Crne Gore 12. aprila 2017.godine održan je i regionalni susret udruženja pacijenata u hotelu Centre Ville u Podgorici, sa temom „(Ne) znam svoja prava – da li su i u kojoj mjeri pacijenti u Crnoj Gori upoznati sa svojim pravima?“. U ime NVO Nacionalna organizacija za rijetke bolesti Crne Gore kratku prezentaciju o aktivnostima i problemu rijetkih bolesti održala je direktorica  Nataša Bulatović.

„Primarni cilj udruženja je da doprinose unapređenju i razvoju osnovnog prirodnog ljudskog prava na život dostojan čovjeka u jaku zajednicu bez diskriminacije pacijenata koji žive sa rijetkim bolestima. Podrška razvoju ravnopravnosti u politikama i uslugama za pacijente sa rijetkim bolestima i njihovim porodicama način je da njihov glas bude jasno prepoznat kao javno zdravstveni prioritet u Crnoj Gori usklađen sa dostignućima na evropskom i svjetskom nivou.“ – istakla je Bulatović.

Poslednje aktivnosti