Informisanje građana o rijetkim bolestima

U okviru projetka “Jednake šanse liječenja oboljelih od rijetkih blesti”, u prethodnih nedjelju dana volonteri i prijatelji organizacije su podijelili flaere na teritoriji Podgorice.

Podsjećamo kampanja je organizovan sa ciljem  vraćanja člana 58.  Zakona o zdravstvenom osiguranju, člana u zakonske okvire, čime bi se ponovo vratilo pravo na liječenje oboljelima od rijetkih bolesti. O razlogu brisanja pomenutog člana je navodno formiranje Fonda za liječenje rijetkih bolesti. Napominjemo da je ovaj član Zakona izbrisan u januaru 2019. godine, a da danas nije formiran pomenuti Fond.

Ova aktivnost ima za cilj prije svega informisanje građana o rijetkim bolestima. Riječ je o ne tako malom broju oboljelih u Crnoj Gori. Od 7000 opisanih rijetkih oboljenja, u Crnoj Gori je registrovano preko 250, koji svoje liječenje plaćaju uglavnom iz svojih sredstsava.

Da li tako izgleda prava diskriminacija u praksi života?

Poslednje aktivnosti