REGIONALNI SASTANAK PREDSTAVNIKA UDRUŽENJA ZA RIJETKE BOLESTI U SJEVERNOJ MAKEDONIJI

Od 07.do 09.juna u Strugi, Sjevernoj Makedoniji odžan je reginalni sastanak predstavnika udruženja za rijetke bolesti.
Zemlje učesnice na pomenutom događaju bile su: Sjeverna Makedonija, Srbija, Hrvatska, Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Slovenija (dodatno su pozvani gosti / predstavnici pacijenata iz Ukrajine, Rumunije, predstavnici EURORDIS-kao i predavači naučnih programa iz zemalja EU.)

Ovaj sastanak je orgnizovan od strane Asocijacije građana sa rijetkim bolestima “Life with Chpodržan je od stane EURORDIS-a.

U ime Nacionalne organizacije za rijetke bolesti Crne Gore događaju je prisustvovala Iva Vujisić.

Na sastanku je bilo riječi o izazovima i preporuke sa kojima se susrijeću oboljeli u regionu sa stanovišta pacijenata.

Ovo je bila odlična prilika da se razmijene iskustva i nauči dosta od eminentnih stručnjaka iz oblasti medicine, kao i da se čujuživotna iskustva onih koji se godina bore sa rijetkim oboljenjima.
Jedinstven stav predstavnika udruženja je podizanje svijesti da državna budžetska sredstva koja se izdvajaju za zdravstvenu zaštitu ne treba posmatrati kao trošak već ulaganje u zdravlje.

Kakav je vaš stav o ovome?

Poslednje aktivnosti