Press konferencija – “Jednake šanse liječenja oboljelih od rijetkih blesti”

Press konferenciji na temu “Jednake šanse liječenja oboljelih od rijetkih blesti”, biće   održana 15. juna 2021. godine, sa početkom od 12h, u Multimedijalnoj sali KIC-a „Budo Tomović“. Ovaj događaj organizovan je od strane Nacionalne organizacije za rijetke bolesti Crne Gore i HAE Crna Gora (udruženje pacijenata sa hereditarnim angioedemom).

Na konferenciji će se govoriti o sledećim temama:

1. Rijetke bolesti u Crnoj Gori iz ugla onkologa i značaj savremene terapije;

2. Rijetke bolesti u Crnoj Gori iz ugla alergologa i značaj savremene terapije;

3. Jednake šanse liječenja za osobe oboljele od rijetkih bolesti;

4. Rijetke bolesti iz ugla pacijenta;

5. Zakonska regulativa;

Kao udruženja pacijenata posebne napore ulažemo u pružanje podrške samim pacijentima i unapređenje njihovog kvaliteta života kao i građenja partnerskog odnosa sa zdravstvenim sistemom ove zemlje.

 

Poslednje aktivnosti