Stručnio sastanak na temu “Dileme u terapiji hronične mijeloidne leukemije (HML)”

In Aktivnosti

Nacionlana organizacija za rijetke bolesti Crne Gore prisustvovala je stručnom sastanku na temu: “Dileme u terapiji hronične mijeloidne leukemije (HML)”, održanom 06.aprila 2017.godine u hotelu „Podgorica“, organizovanom pod pokroviteljstvom farmaceutske kompanije „Novartis“.

Na sastanku se iz ugla eminentnih stručnjaka moglo čuti nešto više o tome šta je hronična mijeloidna leukemija,  koje su to dileme u terapiji hronične mijeliodne leukemije, kao i o genetici u Srbiji i u svijetu iz ugla pacijenta. S obzirom da je riječ o rijetkom oboljenju u ime NVO Nacionlana orgaizcija za rijetke bolesti Crne Gore prisustvovala je direktorica  Nataša Bulatović.

Hronična mijeloidna leukemija  je retka mijeloproliferativa bolest koja je posledica produkcije abnormalnih (kanceroznih) ćelija mijeloidne loze.  U pitanju je rak kod koga je u najvećem broju slučajeva odgovorna jedna mutacija u vidu tzv. Filadelfija hromozoma. U pitanju je leukemija koja predstavlja oko 20% leukemija i najčešće se javlja kod odraslih osoba, ali se može javiti u bilo kom uzrastu.

Postoje tri faze kroz koje prolaze pacijenti sa ovim oblikom leukemije hronična, ubrzana i blastna faza i gotovo 85%  pacijenata u vreme postavljanja dijagnoze pripada hroničnoj fazi koja prolazi u ubrzanu i blastnu fazu nakon otprilike 5 godina.

Tačan uzrok nastanka kod najvećeg broja pacijenata je Filadelfija hromozom koji nastake translokacijom izmedju 22 i 9og hromozoma. Kod ostalih pacijenata, ova bolest se javlja sporadično.

Poslednje aktivnosti