NORBCG na “Konferenciji o novim konceptima i pristupima u liječnju limfoma”

Predsjednica Nacionalne organizacije za rijetke bolesti Crne Gore Nataša Bulatović učestvovala je na regionapnoj konferenciji pod nazivom “Konferencija o novim konceptima i pristupima u liječnju limfoma” (“Regional Cooperation: Conference on New Concepts and Approaches in Lymphoma”), u organizaciji LIPA u periodu od 27.-29. maja u Beogradu.  Na konferenciji su uzeli učešće preko 70 učesnika, uključujući pacijente iz Srbije, Bugarske, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Tokom konferencije organizovane su i brojne sesije u kojima će učestvovati eksperti u oblasti limfoma i HLL-a iz Srbije, Hrvatske i Slovenije.

“Konferencija o novim konceptima i pristupima u liječnju limfoma” je regionalna konferencija udruženja pacijenata koja okupljaju pacijente sa limfomom i HLL. Glavni cilj događaja je izgraditi kapacitete i proširiti mogućnosti pacijenata i predstavnika pacijenata i unaprijediti njihove vještine vezane za medicinsko znanje i zastupanja interesa.Bila  je to jedinstvena prilika za pacijente i predstavnike udruženja pacijenata da:

  • Saznaju o bolesti, tretmanima i najnovijim istraživanjima od vodećih hematologa i hematoonkologa.
  • Razmene iskustvo o ključnim temama, uključujući podizanje svesti o bolesti i edukacije pacijenata i šire javnosti.
  •  Da se upoznaju i umreže sa drugima koji se suočavaju sa sličnim problemima.
  • Identifikuju ključne izazove koji utiču na pristup najnovijim dijagnostičkim procedurama, savremenim terapijskim opcijama u balkanskim zemljama
  • Omoguće da donosioci odluka u našim državama budu svjesni izazova na nacionalnom/regionalnom nivou sa kojima se suočavaju pacijenti/njegovatelji koje predstavljamo.
Poslednje aktivnosti