Održan prvi sastanak Radne grupe za izradu nacrta programa za rijetke bolesti

Prvi radni sastanak Radne grupe za izradu nacrta programa za rijetke bolesti održan je 17. maja 2022. godine  sa početkom u 13h u sali Ministarstva zdravlja. Ovo je bio dogovorni sastanak na kojem je preciziran dalji tok rada, a sve u cilju unaprijđenja stanja u ovoj oblasti.

U izradi Programa za rijetke bolesti za period od 2022-2026. godine sa Akcionim planom za period od 2022-2024. godine , koji je predviđen Programom rada Vlade za 2022. godinu u narednom periodu učestvovaće i predsjednica Nacionalne organizacije za rijetke bolesti Crne Gore Nataša Bulatović, koja je izabrana za člana ove radne grupe ispred nevladinih organizacija.

Poslednje aktivnosti