Početak saradnje sa Centrom za medicinsku genetiku i kliničku imunologiju

Predsjednica Nacionalne organizacije za rijetke bolesti Crne Gore Nataša Bulatović, 20. marta 2018.godine imala je čast da bude gost Centra za medicinsku genetiku i kliničku imunologiju u Podgorici. Domaćini su bili  direktorica Centar za medicinsku genetiku i kliničku imunologiju prof. dr Olivera Miljanović i dr Jelena Jovanović.

Centar za medicinsku genetiku i imunologiju predstavlja značajan segment Kliničkog centra Crne Gore, namijenjen savremenoj dijagnostici genomskih oboljenja i poremećaja imunskog sistema. Centar objedinjuje dvije srodne medicinske cjeline: Odjeljenje za medicinsku genetiku i Odjeljenje za imunologiju. Iako raznovrsne po dijagnostičkom fokusu, medicinska genetika i klinička imunologija su srodne po metodologiji, subcelularnom i molekulskom sagledavanju dijagnostičkih i terapijskih izazova i zajedničkom poimanju primjene sofisticirane laboratorijske dijagnostike u kliničku praksu. U okviru Centra za medicinsku genetiku formiran je poseban Centar za rijetka oboljenja, koji je od osnivanja do danas dijagnostifikovao preko 200 vrsta rijetkih oboljenja.

„Početak saradnje sa Centrom za medicinsku genetičku i kliničku imunologiju predstavlja veliki pomak za našu organizaciju, jer zajedničkim snagama nastojaćemo da dođemo do svakog pojedinca koji boluje od neke rijetke bolesti i time pomognemo da dođu do dijagnoze i neophodne terapije“, poručila je Bulatović

Poslednje aktivnosti