Predsjednik Vujanović primio je predstavnike Nacionalne organizacije za rijetke bolesti Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je 26.marta 2018. godine  predstavnike Nacionalne organizacije za rijetke bolesti Crne Gore i Asocijacije za rijetke bolesti Perspektiva 29. februar’’. U ime naše organizacije prijemu su prisustvovale Nataša Bulatović, izvršna direktorica i Ivona Vuković, PR organizacije.

 

Izvšna direktorica je predstavila vrijednosti i značaj nedavno održane prve Nacionalne konferencije o rijetkim bolestima „Na putu ka EU – Crna Gora i rijetke bolesti“ i prenijela zaključke tog skupa, uz očekivanje da će država Crna Gora i naše društvo dati veći značaj tretmanu rijetkih bolesti, saglasno činjenici da je EU tokom poslednje dvije decenije, prepoznala rijetke bolesti kao jedan od javno-zdravstvenih prioriteta.

 

Predsjednik Crne Gore iskazao je razumijevanje i podršku Nacionalnoj organizaciji za rijetke bolesti u svim vrijednim aktivnostima koje su u interesu liječenja osoba oboljelih od rijetkih bolest, a posebno djece, kao i svih aktivnosti sadržanih u Strategiji za rijetke bolesti Crne Gore i Akcionom planu, a koje se odnose na prevenciju i ukupno djelovanje države i društva radi obezbjeđivanja neophodne pažnje ovoj osjetljivoj kategoriji stanovništva.

Poslednje aktivnosti