ODRŽAN PRVI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Nacionalna organizacija za rijetke bolesti Crne Gore 11. decembra 2017. godine prvi put razgovarala je sa predstavnicima Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Domaćini su bili direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore Sead Čirgić sa saradnicima, a u ime naše organizacije prisustvovale su Nataša Bulatović, izvršna direktorica organizacije i Radmila Bajagić, pravnica udruženja.
Na sastanku je bilo riječi o radu Nacionalne organizacije za rijetke bolesti Crne Gore, problemima sa kojima se suočavaju oboljeli i njihove porodice, te nepostojanja centralnog registra oboljelih. Ono što je najavljeno je formiranje posebnog fonda za liječenje oboljelih od rijetkih bolesti, što je novi pomak na polju liječenja ove kategorije oboljelih.
Podsjećanja radi, od 20. januara 2016. godine, u čl.58 Zakona o zdravstvenom osiguranju predviđeno je da se sredstva za liječenje rijetkih bolesti obezbjeđuju iz prihoda Fonda za zdravstveno osiguranje, dok način i uslove za dodjelu sredstva utvrđuje Vlada na predlog Ministarstva, odnosno posebne za te namjene obrazovane komisije Ministarstva. Do donošenja ovog Zakona oboljeli od rijetkih bolesti nijesu imali pravo na materijalno obezbjeđenje sredstva za liječenje.
Ono što nas posebno raduje jeste spremnost Fonda na saradnju koja podrazumijeva i proširenje liste ljekova za oboljele od rijetkihe bolesti koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje, a koje se omogućava na osnovu procjene Komisije koja razmatra svaki pojedinačni slučaj oboljelog sa dijegnozom neke rijetke bolesti.
„Rano i adekvatno postavljanje dijagnoze rijetkih bolesti zasniva se na ranom prepoznavanju i dostupnoj dijagnostici, preduslov je za zaštitu zdravlja i liječenje osoba sa rijetkim bolestima. Zajedničim radom možemo doći do svakog pojedinca u Crnoj Gori kojima je pomoć neophonda i na taj način napraviti pomak na polju zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.“- zaključak je sastanka.

Poslednje aktivnosti